תכנון בית בן קומה אחת ומרתף בגודל של 250 מ"ר על מגרש של 500 מ"ר ובריכה.

קווים גאומטריים-מודרניים מאפיינים את סגנון הבית. הצללות וחיפוי של סרגלי עץ בחזית מדגיש את הגאומטריה והקווים האופקיים.

הכניסה הצדדית מובלת על ידי שביל המקורה לכל אורכו. גרם המדרגות פונה אל הרחוב וישמש גם כאלמנט תאורה מרשים בלילה, ותקרת גרם המדרגות העשויה זכוכית, תשטוף את הבית כולו באור טבעי.