תכנון בית פרטי בגודל 340 מ"ר כולל מרתף.

הבית תוכנן כך שהחזית האחורית פתוחה כולה אל נוף של שדות חיטה עד לאופק.

החזית הקדמית אטומה ברובה אל הרחוב, למעט "קירות" מפרופילי אלומיניום המשמשים מסתור מבוקר אל גרם המדרגות, ומאפשרים מעבר אור לתוך החלל.