Monthly Archives: אוגוסט 2014

מהם שלבי עבודת האדריכל?

שלבי עבודת תכנון הבית ועד לבנייתו / אדריכלית מיכל סלומון

לאחר שנפגשתם עם מספר אדריכלים ובחרתם את האדריכל\ אדריכלית שאיתו\ה יש לכם את החיבור הטוב ביותר, אתם וודאי שואלים את עצמכם- מהם שלבי עבודת האדריכל\ אדריכלית עד לתוצאה המיוחלת? לשם כך, ריכזתי עבורכם את עיקרי השלבים:

פגישה לגיבוש הפרוגרמה- פגישה עם האדריכל, במהלכה מגבשים את הקווים העיקריים לתכנון ביתכם. שלב זה כולל גם הוצאת תיק מידע בנוגע למגרש שרכשתם מהועדה המקומית.

שלב התכנון המוקדם- לאחר גיבוש הפרוגרמה, האדריכלים מתחילים בתהליך התכנון המשלב את כל הגורמים הסביבתיים עם הרצונות שלכם. תהליך זה עשוי (ורצוי) שייקח קצת זמן….במהלכו, האדריכלים עוברים תהליך של מחשבה ויצירתיות. ורוקמים במלאכת מחשבת ויצירתיות את בית חלומותיכם…בשרטוטים, בסקיצות, ובהדמיות תלת-ממדיות.

פגישה להצגת התכנון המוקדם- במהלך הפגישה, האדריכלים יציגו בפניכם את התכניות וההדמיות ויתקיים דיון משותף על התכנון. אתם תתנו את הפידבקים שלכם, והאדריכלים יסבירו את היתרונות והחסרונות של האלטרנטיבות השונות. בסוף הפגישה תחליטו יחד על התכנית הטובה ביותר בשבילכם.

שלב התכנון הסופי והכנת בקשה להיתר בנייה – בשלב זה האדריכל מסיים את התכניות לפי ההחלטות המשותפות שבוצעו ומכין את התכניות להיתר בנייה (גרמושקה).

הגשת בקשה היתר בניה לוועדה המקומית-  לשלב זה יש לבחור גם מהנדס אחראי לתכנון הקונסטרוקציה של הבית, הכנת מדידה מעודכנת על-ידי מודד מוסמך, ולהוסיף תשלום פיקדון לאגרת הבנייה לוועדה.

שלב בדיקת הבקשה בוועדה –  לאחר בדיקת הבקשה  הועדה תשלח בפקס או בדואר רשימת הערות ותיקונים. האדריכל מתקן ומגיש שוב. מקבלים נוסח פרסום להקלה (אם יש). מפרסמים לפי דרישות הועדה.

שלב הפעלת היועצים הנלווים- בשלב זה יש להזמין שרותי יועץ קרקע להכנת דוח קרקע, יועץ אינסטלציה להכנת תכנית סניטרית לבית, והמהנדס מכין חישובים סטטיים. את כל התכניות הנ"ל יגיש האדריכל לוועדה.

שלב השגת האישורים הנוספים- בשלב זה יש להשיג על גבי התכנית את אישורי בזק, חברת החשמל, איכות הסביבה, וגורמים נוספים בהתאם לדרישות הועדה  עד לקבלה המיוחלת של היתר הבניה.

שלב הכנת תכניות עבודה- בשלב זה, האדריכלים מכינים תכניות מפורטות בקנה מידה גדול יותר הכוללות: תכניות עבודה אדריכליות בקנ"מ 1:50 : תכניות חשמל ותאורה, הנחיות לתכנית אינסטלציה, תכנון המטבח 1:25, תכנון חדרי רחצה 1:25, תכנון תקרה ומיזוג, תכניות ריצופים וחיפויים, רשימת חלונות, דלתות ומסגרות, חתכים, חזיתות ופרטים אדריכליים בהתאם לצורך. כל התכניות הנ"ל יינתנו לקבלנים המבצעים של הבית.

פיקוח עליון- במהלך הבנייה עצמה, יש חשיבות רבה לקשר בין הקבלנים, המפקחים לבין האדריכל. תפקידו של האדריכל לפקח פיקוח עליון  (להבדיל מפיקוח צמוד, או ניהול הפרויקט) כאשר כל אדריכל מתייחס אחרת לנושא זה. ישנם אדריכלים שמגיעים לאתר פעמים בודדות ביותר. וישנם אדריכלים שדואגים להגיע ברגעים החשובים והקריטיים בבנייה, או כשעולה בעיה שיש צורך בפתרון במקום. ובכל מקרה, מומלץ שהאדריכל יהיה בקשר טלפוני ישיר עם הקבלן וייתן מענה לשאלות שצצות בשטח.

הפינאלה- לאחר שהסתיימה הבנייה, תם תפקידו של האדריכל. ואתם, בשעה טובה, יכולים לעבור לגור בביתכם החדש! וכמובן, תמיד נחמד לשמור על קשר עם האדריכל….אין משהו שמשמח אותי יותר, מלבוא ולבקר מידי פעם לקוחות שסיימו לבנות וגרים בשמחה ובאושר בבית חלומותיהם. לראות איך החלום הפך למציאות!